X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس هفدهم: بیا تا برآریم دستی ز دل)
بیا تا برآریم دستی ز دل   /   که نتوان برآورد فردا ز گل ***کریما، به رزق تو پرورده‌ایم   /   به انعام و لطف تو خو کرده‌ایم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس هفدهم: دو نقاش)
سال‌ها پیش، مسابقه‌ای در یونان برگزار می‌شد که در آن، بهترین نقاش را معلوم می‌کردند. یونانیان، زیبایی را از هر نوع آن بسیار دوست داشتند و سعی می‌کردند در هر چیز بهترین را پیدا کنند. آنان بازی‌های المپیک را راه انداختند تا بفهمند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس هفدهم: شازده کوچولو)
وقتی شش ساله بودم، روزی در کتابی تصویر زیبایی دیدم. این تصویر مار بوآیی را نشان می‌داد که جانور درنده‌ای را می‌بلعید.در ان کتاب نوشته شده بود که مارهای "بوآ" شکار خود را بی‌آنکه بجوند، در سینه فرو می‌برند؛ آنگاه دیگر نمی‌توانند تکان بخورند و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس شانزدهم: آرزو)
پیش از هر چیز برایت آرزومندم که به خوبی‌ها عشق بورزی و نیکان و نیکویی‌ها نیز به تو روی بیاورند.آرزو دارم دوستانی داشتی باشی، برخی نادوست و برخی دوست‌دار که دست کم، یکی در جمعشان مورد اعتمادت باشد. چون زندگی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس چهاردهم: بود قدر تو افزون از ملایک)
دلی دیرم خریدار محبت   /   کز او گرم است بازار محبت ***لباسی دوختم بر قامت دل   /   ز پود محنت و تار محبت...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس چهاردهم: پیدای پنهان)
جهان، جمله، فروغ روی حق دان   /   حق اندر وی ز پیدایی است، پنهان (محمود شبستری)مفضل، روزی در نزدیک مزار شریف پیامبر اکرم (ص) نشسته بود که دید شخصی با یکی از دوستانش به آنجا آمده است و در ضمن صحبت‌هایش وجود خدا و نبوت را رد می‌کند. مفضل به شدت به...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس سیزدهم: آشنای غریبان / میلاد گل)
چشمه‌های خروشان تو را می‌شناسند   /   موج‌های پریشان تو را می‌شناسند ***پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی   /   ریگ‌های بیابان تو را می‌شناسند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس دوازدهم: سیرت سلمان)
سلمان فارسی بر لشکری امیر بود. در میان رعایا چنان حقیر می‌نمود که وقتی خادمی به وی رسید، گفت: «این توبره کاه، بردار و به لشکرگاه سلمان بر.»چون به لشکرگاه رسید، مردم گفتند:...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس دوازدهم: پیام آور رحمت)
ای ابوذر، خداوند متعال به سیمای ظاهر و دارایی‌ها و گفته‌هایتان نمی‌نگرد؛ بلکه به دل‌ها و کردارتان می‌نگرد.ای ابوذر، پنج چیز را پیش از پنج چیز، غنیمت شمار: جوانی‌ات را پیش از فرا رسیدن پیری، تندرستی‌ات را پیش از بیماری، بی‌نیازی‌ات را...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس یازدهم: دروازه ای به آسمان)
با خود می‌گفتم: از دوازدهم مهرماه 1359 چه به یاد داری؟ هیچ! آنجا که تو به آن پای می‌نهادی خرمشهر نبود، خونین‌شهر نیز نبود ... این شهر، دروازه‌ای در زمین داشت و دروازه‌ای دیگر در آسمان و تو در جست‌وجوی دروازه آسمانی شهر بودی که به کربلا باز می‌شد و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس یازدهم: زن پارسا)
نقل است آن شب که رابعه در وجود آمد، در خانه پدرش چندان جامه نبود که او را در آن بپیچند و چراغ نبود. پدر او را سه دختر بود. رابعه، چهارم بود. از آن، رابعه گویند. پس عیال با او گفت: «به فلان همسایه رو و چراغی روغن بخواه.»پدر رابعه عهد کرده بود که...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس دهم: نیک رایان)
اسکندر، یکی از کاردانان را از عملی شریف، عزل کرد و عملی خسیس به وی داد. روزی آن مرد بر اسکند آمد؛ اسکند گفت:...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس دهم: آرشی دیگر)
جنگ، جنگی نابرابر بود /جنگ، جنگی فوق باور بود /کیسه‌های خاکی و خونی /خط مرزی را جدا می‌کرد /دشمن بد عهد بی‌انصاف...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس نهم: راز موفقیت / آخرین پرسش)
کوچه‌ها و میدان‌های خاکی شهر توس، هر روز جایگاه کودکانی بود که گرد هم می‌آمدند و چند ساعتی به بازی و شادی و خنده‌های کودکانه سپری می‌کردند.در این میان، نصرالدین، هر روز لوح و کتاب در زیر بغل می‌نهاد. آرام از کوچه‌ها می‌گذشت و خود را...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس هشتم: دور اندیشی)
کودکی از جمله آزادگان   /   رفت برون با دو سه همزادگان ***پای چو در راه نهاد آن پسر   /   پویه همی کرد و درآمد به سر...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس هشتم: همزیستی بامام میهن)
مادران، دل به مهر فرزندان، گرم و تپنده می‌دارند و فرزندان در پرتو گرم و گوارای مادر، جان می‌گیرند و می‌پرورند و می‌بالند. این دو را پیوندها و آوندهایی به سرچشمه‌های یکتایی می‌رساند و خوشی و ناخوشی یکی را به...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس هفتم: پرتو امید)
دیوان حافظ، نامه زندگی و زندگی‌نامه ماست. حافظ به ما خوب زیستن و شاد زیستن می‌آموزد. حافظ حکیمی متفکر و تفکر برانگیز است. فرزانه‌ای است با اندیشه‌های عمیق عرفانی و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس ششم: شو، خطر کن!)
امیر خراسان را پرسیدند که تو فردی فقیر و بی‌چیز بودی و شغلی پست داشتی، به امیری خراسان چون افتادی؟گفت: روزی «حنظله بادغیسی» همی خواندم، بدین دو بیت رسیدم:مهتری گر به کام شیر در است   /   شو، خطر کن ز کام شیر بجوییا بزرگی و عز و نعمت و جاه   /   یا چو م...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس ششم: آداب زندگانی)
بدان که مردم بی‌هنر، مادام بی‌سود باشد، چون مغیلان که تن دارد و سایه ندارد؛ نه خود را سود کند و نه غیر خود را؛ جهد کن که اگر چه اصیل و گوهری باشی، گوهر تن نیز داری که گوهر اصل بهتر بود؛ چنان‌که گفته‌اند: «بزرگی، خرد و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (درس چهارم: دریچه های شکوفایی)
من در تابستان سال 1880 میلادی در ایالت "آلاباما" متولد شدم. تا هنگام ناخوشی که مرا از بینایی و شنوایی محروم کرد، در خانه کوچکی زندگی می‌کردم که دیوارهای آن از شاخه‌های عشقه و گل سرخ و پیچک پوشیده بود. ابتدای زندگی من مانند دیگران...

مشاهده

هجری شمسی
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
هجری قمری
۹ رجب ۱۴۴۴
میلادی
۱ فوریه ۲۰۲۳
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز