X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) – چگونه یک دماپای (ترموستات) ساده بسازیم؟
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 19 آزمایش «چگونه یک دماپای (ترموستات) ساده بسازیم»است. برای ساخت یک ترموستات محافظ یک راه انداز مهتابی را جدا کنید. به کمک 2 عدد باطری قلمی، یک لامپ 3 ولتی و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) - آزمایش های کاوشگری بخش زمین شناسی
این آزمایش‌ها، به آموزش کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (1) پایه دهم فصل چهارم: آزمایش‌های کاوشگری از بخش زمین شناسی می‌پردازد.آنچه خواهیم دید: چگونه رطوبت نسبی هوای محل زندگی خود را اندازه بگیریم؟؛ کوهنوردان، چگونه با استفاده از...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) - آزمایش های دستورالعملی بخش زمین
این آزمایش‌ها، به آموزش کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (1) پایه دهم فصل سوم: آزمایش‌های دستور العملی از بخش زمین شناسی می‌پردازد. این نوع آزمایش‌ها بر اساس دستورالعمل ارائه شده، توسط دانش‌آموز انجام می‌شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) – چگونه می توان یک چگالی‌سنج ساده ساخت؟
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 16 آزمایش «چگونه می‌توان یک چگالی‌سنج ساده ساخت» است. برای این کار ابتدا یک نوار باریک از کاغذ یا مقوا را به کمک خط‌کش درجه‌بندی کنید. نوار مدرج شده را...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) – فشار در یک مایع به چه عاملی بستگی دارد؟
در مایع‌های مختلف چون چگالی تغییر پیدا می‌کند فشار نیز متغییر است ولی اگر در یک مایع بررسی کنیم فشار فقط به سطح آزاد آن مایع بستگی دارد. در ادامه یک قطعه نی به طول تقریبی 5 سانتی متر را...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) –گویچه های انتقال دهنده گازهای تنفسی
گویچه‌های انتقال دهنده گازهای تنفسی همان گلبول‌ها قرمز است. این گویچه‌ها را به رنگ قرمز خواهید دید زیرا تنها سلول‌هایی در بدن هستند که دارای هموگلوبین اند و رنگ ریزه آن‌ها قرمز است. نکته ایمنی این آزمایش به خاطر انتقال انواع بیماری‌هایی که...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) – یاخته‌های مبارز بدن
سلول‌های دفاعی بدن مانند لمفوسیدها، استوفیدها و منوسیدها است. کار سلول‌های مبارز سفید پوش نقش ایمنی، سربازان دفاعی بدن کارایی لازم دارند. هرچقدر میکروب وارد شده به بدن بیشتر باشد به همان تعداد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) –رطوبت هوای بازدمی
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی شماره 5 آزمایش «رطوبت هوای بازدمی» است. در ادامه آزمایشات زیست شناسی آزمایش رطوبت هوای دم و بازدم به کمک کاغذ کبالت II کلرید در دو مرحله انجام می‌دهیم. قطعه‎‌ای از...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) – کربن دی اکسید در هوای بازدم
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی شماره 6 آزمایش «کربن‌دی‌اکسید در هوای بازدم» است. از سری آزمایشات زیست شناسی وجود کربن دی اکسید در هوای بازدمی است. این آزمایش را با کمک محلول آب آهک انجام می‌دهیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) - تعیین گروه‌های خونی
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی شماره 9 آزمایش «تعیین گروه‌های خونی» است. سه قطره خون را با فاصله روی یک تیغه شیشه‌ای تمیز قرار دهید. بلافاصله به قطره‌های خون به ترتیب یک قطره آنتی کور B،A و D اضافه کنید و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) - آزمایش‌های مربی بخش زمین شناسی
این آزمایش‌ها​، به آموزش کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (1) پایه دهم فصل دوم: آزمایش‌های مربی از بخش زمین شناسی می‌پردازد. این نوع آزمایش‌ها جنبهٔ نمایشی و انگیزشی دارند؛ در زمان کوتاه (حداکثر  10  دقیقه) و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) - غذاهای پشتیبان رشد بدن
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی شماره 7  آزمایش «غذاهای پشتیبان رشد بدن» است. از سری آزمایش‌های زیست شاسی که شناسایی پروتئین ها است. دو لولۀ آزمایش بردارید و درون هر یک از آنها ٥mL سفیده تخم مرغ خام بریزید. بر روی سطح سفیده تخم مرغ یکی از...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) – ساخت قایق بخار
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی شماره 28 آزمایش ساخت قایق بخار است. در این آزمایش روش ساختن یک ماشین گرمایی ساده را مشاهده می‌نمایید. برای این کار یک بطری آلومینیمی نوشابه تهیه کنید. آن را نصف کنید و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) – جابجایی گرما
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی شماره 26 آزمایش جابجایی گرما است. با مفهوم جریان همرفتی در گازها آشنا می‌شوید. در دستگاه جریان همرفتی هوا، ابتدا شمع را روشن کنید و سپس لوله شیشه‌ای را روی آن قرار دهید. حدود یک دقیقه صبر کنید، چه اتفاقی می‌افتد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) – انتقال انرژی
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی شماره 25 آزمایش انتقال انرژی است. در این آزمایش انتقال انرژی از یک جسم به جسم دیگر را بررسی می‌کنیم. با مفهوم انرژی پتانسیل گرانشی آشنا می‌شوید. توپ بسکتبال را از ارتفاع...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) – پر سرعت اما کم فشار
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی شماره 23 آزمایش پر سرعت اما کم فشار است. این آزمایش مربوط به نیروی برنولی است. به کمک یک سشوار روشن سعی کنید یک توپ تخم مرغی را در هوا شناور نگه دارید. به آرامی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) – شناوری
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی شماره 22 آزمایش شناوری است. این آزمایش مربوط به نیروی ارشمیدوس است. دهانه مخروطی شکل یک بطری پلاستیکی را جدا کنید و دو سر تکه نخی را...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) – نی غواص
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی شماره 21 آزمایش نی غواص است. این آزمایش مربوط به نیروهای شناوری و چگالی است. بخشیاز یک سر نی پلاستیکی شفاف به طول تقریبی 10 cm را تا کنید و آن را با...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) – اقیانوسی از هوا
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی شماره 20 آزمایش اقیانوسی از هوا است. این آزمایش مربوط به فشار جو است. مقداری آب جوش درون یک بطری پلاستیکی بریزید و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (1) – پرده‌ای از آب
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی شماره 19 آزمایش پرده‌ای از آب است. این آزمایش در ارتباط با کشش سطحی آب است. ابتدا می‌خواهیم یک سنجاق را با دست در آب شناور کنیم که...

مشاهده

هجری شمسی
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
هجری قمری
۹ رجب ۱۴۴۴
میلادی
۱ فوریه ۲۰۲۳
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز